CAINE 7.0 z oprogramowaniem VNC i BlockON/OFF

CAINE 7.0 z oprogramowaniem VNC i BlockON/OFF

przez -
1 2075
Security - bezpieczeństwo

Nanni Bassetti ogłosił wydanie systemu CAINE 7.0 DeepSpace, który to jest specjalistyczną wersją opartą o Ubuntu 14.04 LTS z jądrem Linux 3.16.0-36. System powstał jako projekt dla Cyfrowego Sądownictwa dla Międzyresortowego Centrum Badań Bezpieczeństwa (Digital Forensics for Interdepartmental Centre for Research on Security). CAINE zawiera wiele specjalistycznych, kryminalistycznych narzędzi z ładnym interfejsem graficznym. Pomaga również w prowadzeniu raportów, dokumentacji oraz różnego rodzaju analiz. Stworzył go włoski zespół pod wodzą Giancarlo Giustiniego. System wspierany jest przez Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia.

CAINE 7.0

Dodano jądro Linux 3.13.0-66, a całość oparto o Ubuntu 14.04.1, z pełnym wsparciem dla UEFI Secure Boot. Instalatorem systemu jest SystemBack. Warto wspomnieć, że CAINE 7 blokuje wszystkie urządzenia blokowe w trybie tylko do odczytu. Przygotowano ładne graficzne narzędzie zwane BlockON/OFF, dostępne z poziomu pulpitu. Ma to zapobiegać przypadkowemu zapisywaniu czegoś na dyski.

Pojawiły się także aplikacje VNC serwer i klient, które umożliwiają zdalną kontrolę Caine. Przyspieszono diametralnie start całego systemu.