Calculate Linux 11.6

Calculate Linux 11.6

przez -
2 320
Calculate Linux

Alexander Tratsevskiy ogłosił wydanie systemu Calculate Linux 11.6, który opiera się o system Gentoo. W systemie mamy do wyboru dwie aplikacje do zarządzania siecią: OpenRC oraz NetworkManager. System został zoptymalizowany oraz zmniejszono czas startu systemu dzięki udev. Dodano GRUB 2 jako domyślne boot menadżer. Ulepszono detekcję sprzętu.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 157
PHP

przez -
0 153