Calligra 2.5

Calligra 2.5

przez -
4 983
Calligra Suite

Zespół Calligra ogłosił wydanie pakietu biurowego Calligra 2.5. Jest to druga stabilna wersja następcy pakietu KOffice, który posiada Calligra Suite oraz Calligra Active – wersja dla urządzeń mobilnych. W skład pakiety wchodzą: Words, Sheets, Stage, Flow, Kexi, Braindump, Krita.

Calligra Words, procesor tekstu, ma m.in. ulepszone wsparcie dla edycji tabel, opływanie tekstu wokół obrazów, ustawień krawędzi tabel i przeciągania tekstu. Istnieje też szereg nowych funkcji narzędzi bibliograficznych.

Calligra 2.5

Calligra Sheets, arkusz kalkulacyjny, ma nowy oddzielny dok dla edytora komórek. W wersji 2.4 Calligra Sheets edytor komórek był w standardowym doku narzędzi i większość użytkowników trzymała go w pasku bocznym. Niektórzy z nich byli niezadowoleni, ponieważ obszar edytora był zbyt wąski. W wersji 2.5 dok edytora komórek może być umieszczony powyżej obszaru roboczego, po lewej lub prawej stronie a także w oddzielnym oknie.

Sheets ma również nowe okno narzędzi do formatowania komórek. W wersji 2.4 wykorzystywano głównie menu i okna dialogowe do formatowania komórek. W wersji 2.5 najczęstsze opcje formatowania są gromadzone w oknie narzędzi komórek podobnie jak narzędzia formatowania tekstu w Words.

Calligra 2.5

Calligra Stage, program do prezentacji, posiada szereg ulepszeń.

Calligra Flow, edytor diagramów oraz schematów przepływu, posiada wsparcie dla nowych szablonów ODF niestandardowych kształtów. Użytkownicy będą również mogli korzystać z nowych łączników kształtów.

Kexi, asystent tworzenia baz danych, oferuje teraz tryb pełnoekranowy uruchamiany przez klawisz F11 oraz nowe elementy kontroli.

Calligra 2.5

Braindump, zbiór uwag i pomysłów, nie ma nowych funkcji ale będzie korzystać z wszytkich wspólnych ulepszeń.

Krita , edytor zdjęć oraz rysunków, ma nowy dok kompozycji, przydatny w tworzeniu serii ujęć zdjęciowych. Posiada też nowe narzędzie malowania teksturą oraz wiele nowych funkcji.

Krita ma również ulepszony system obsługi płótna. Oznacza to że rotację i skalowanie obszaru roboczego można teraz zrobić gdy inne narzędzie jest aktywne. Powinno to poprawić współdziałanie artystów, którzy będą używali wielu narzędzi na płótnie.

Istnieją trzy nowe filtry w Calligra 2.5:

  • Nowy filtr importu plików programu Visio.
  • Nowy filtr importu z MS Works.
  • Nowy filtr improtu plików xfig.

Oczywiście inne fitry zostały ulepszone, szczególnie dla formatu OOXML stosowanego w MS Office 2007 i 2010. Architektura Calligra Suite pozwala dzielić wiele funkcjonalności pomiędzy aplikacjami. Wiele wspólnych części zostało poprawionych od wersji 2.4. oto kilka z nich. Zarządzanie autozapisem plików zostało znacznie ulepszone.

Nowy system do zarządzania profilami użytkowników pozwala wybrać użytkownikowi, jaki profil (osobisty, praca, itp.) będą używane podczas tworzenia i zapisywania dokumentów. Istnieja dwa predefiniowane profile: anonimowy i jeden utworzony z danych systemowych.

Nowy system łączenia kształtów, wykorzystywany np. przy tworzeniu schematów blokowych diagramów lub wykresów organizacyjnych. Nowe łącza w wersji 2.5 są bardziej wydajne i łatwiejsze w obsłudze. Dodane zostały nowe efekty dla obrazów tj. efekt szarości i czerno-białych obrazów. Istnieje także wsparcie dla odbić lustrzanych na każdej osi. Wykresy posiadają szereg usprawnień i powinno pracować się na nich o wiele lepiej. W Calligrze zostało poprawione ponad 100 błędów co oznacza, że ogólna jakość pakietu uległa poprawie. W tym samym czasie co wersja desktopowa  wydano Calligra Active – wersje pakietu bazującą na QML przeznaczoną dla tabletów i smartfonów.