Claws Mail 3.7.8

Claws Mail 3.7.8

przez -
1 518
Mail, poczta, majl

Claws Mail jest programem pocztowym mającym na celu szybkość, łatwość obsługi oraz potężną funkcjonalność. Jest on właściwie niezależny od używanego środowiska graficznego, lecz ma na celu integrację z danym środowiskiem, jak najlepiej jest to możliwe. Autorzy Claws Mail bardzo starają się by zużywał jak najmniej zasobów.Claws Mail obsługuje protokoły POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obsługa SSL, obsługa różnych metod autentyfikacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potężny mechanizm filtrowania i poszukiwania, możliwości importu/eksportu z wielu różnych formatów, obsługę GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Znajdziemy także obszerny podręcznik pomocy w języku polskim.

Wydanie to zawiera jedynie poprawki błędów. Poprawiono PGP/Core dla Windows oraz opcję konfiguracji –disable-manual. Szybkie wyszukiwanie zwracało czasem tą samą wiadomość dwa razy, a skróty nie są mogą być od teraz modyfikowane domyślnie.

Więcej zmian znajdziecie tutaj.