Clonezilla Live 1.2.12-60

Clonezilla Live 1.2.12-60

przez -
0 609
Clonezilla

Steven Shiau ogłosił wydanie Clonezilla Live 1.2.12-60, nowej stabilnej wersji systemu do zarządzania partycjami systemowi oraz klonowania dysków. Nowa wersja jest oparta o system Debian Sid z dnia 25 maja 2012 roku. Pojawiło się jądro Linux 3.2.18-1, Partclone 0.2.48, 0.8.4-1.1drbl, drbl 1.12.9-1drbl, clonezilla 2.5.36-1drbl, vlan, wsparcie dla systemu vmfs5.

Dodano możliwość wprowadzanie komendy do stworzenia partycji, gdy docelowy dysk znajduje się w trybie restoreparts. Nowa opcja pozwala na użycie autohostname w celu stworzenia nazwy dodanego obrazu. Zaktualizowano tłumaczenia.

Brak komentarzy

Odpowiedz