Clutter 1.6 i GTK+ 2.24

Clutter 1.6 i GTK+ 2.24

przez -
1 1032
Open Source

Podczas przygotowań do wydania GNOME 3.0 pojawiły się dwie stabilne wersje bibliotek: GTK+ 2.24 oraz Clutter 1.6.0. Pierwsza z nich to biblioteka służąca do tworzenia interfejsu graficznego do programów komputerowych. Pierwotnie stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Druga natomiast to graficzna biblioteka napisana w języku programowania C. Służy do renderowania w prosty sposób szybkich animacji w interfejsie użytkownika GUI. Jej kod jest udostępniony na zasadzie Open Source.

Clutter używa OpenGL lub OpenGL ES dla urządzeń mobilnych dzięki czemu wyświetlane za jego pomocą animacje są bardzo dobrej jakości. Biblioteka ta manipuluje obiektami w przestrzeni 3D a następnie efekt tych operacji wyświetla na tzw. scenie 2D. Clutter obsługuje również biblioteki: GLX, EGL, WGL, SDL, Cocoa. Biblioteka używa systemu obiektowego GObject.

GTK+ 2.24 jest ostatnim stabilnym wydanie GTK2 w tej serii, ponieważ cała praca będzie się teraz skupiać na GTK3, która zostanie niedługo wydana. Nadal będzie kontynuowane wsparcie w postaci znalezionych błędów, jednakże bez dodawania nowych funkcji. Nowa wersja pozwala na łatwiejsze przenoszenie aplikacji na GTK3, która jest źródłowo i binarnie kompatybilna z GTK2. Prócz tego pojawił się nowy prosty combo box widget, GtkComboBoxText. GtkBuilder otrzymał wsparcie dla tagów tekstowych oraz przycisków narzędziowych menu. Backend systemu drukowania CUPS może przesyłać zadania, jako PDF. Wiele poprawek zgłoszonych błędów.

Clutter 1.6 przynosi wsparcie back-end dla serwera Wayland, generowanie shaderów GLSL w celu rozpisania stanów potoków, wsparcie X Input 2, wsparcie VBO(Vertex Buffer Object) w OpenGL ES 2.0, obcinane przerysowanie(clipped redraws) w EGL, oraz inne ulepszenia.

1 komentarz

Odpowiedz