CopyCamp 2014 – społeczne aspekty prawa autorskiego

CopyCamp 2014 – społeczne aspekty prawa autorskiego

przez -
3 1202
CopyCamp 2014

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkich chętnych na Międzynarodową Konferencję CopyCamp 2014. Trzecia edycja odbędzie się 6-7 listopada 2014 w warszawskim kinie Praha i potrwa łącznie dwa dni. CopyCamp to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej.

CopyCamp 2014 jest adresowana nie tylko do przedstawicieli/ek instytucji kultury i mediów, sektorów kreatywnych, kręgów naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych, ale także do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych społecznymi i ekonomicznymi aspektami prawa autorskiego pragnących zaprezentować swoje poglądy na międzynarodowym forum.

Ścieżki tematyczne w ramach konferencji:

Prawo autorskie i sztuka
Formy korzystania z istniejących utworów. Jak rozpoznać parodię? Jak cytować bez ryzyka naruszenia prawa autorskiego? Prawo autorskie a projektowanie, sztuki audiowizualne, sztuka użytkowa.

O kreatywnej klasie średniej
Jak rysuje się przyszłość klasy kreatywnej – pisarzy, redaktorek, muzyków, graficzek? Jak ich chronić w niespokojnych czasach zmian rynkowych? Co stanie się z osobami, które tworzą idee? Jaki jest poziom ich świadomości prawa autorskiego?

Jak płacić za twórczość?
Jak płacić za dostęp i korzystanie z dóbr kultury w taki sposób, aby zwiększyć ich obieg? Jakie systemy funkcjonują obecnie? Czy są propozycje nowych? Za co dokładnie (słuchanie, oglądanie, kopiowanie i inne formy korzystania z utworów), ile oraz w jaki sposób powinni/y płacić użytkownicy/czki?

Jak zarabiać na twórczości?
Jak autorzy/ki powinni/y być wynagradzani za swoje utwory? Kto powinien płacić autor/k/om i na jakiej podstawie? Jakie są źródła wynagradzania twórców i twórczyń? Jakie systemy wynagradzania mogłyby sprawdzić się w internecie?

Prawo autorskie i edukacja
Prawo autorskie w szkołach i na uczelniach wyższych. Zagadnienie otwartych zasobów edukacyjnych. Czym są wyjątki edukacyjne? Otwarty dostęp w bibliotekach i instytucjach kultury (GLAM).

Technologie i innowacje
Jaki wpływ ma prawo autorskie i patenty na rozwój innowacyjnego i twórczego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa technologia w dystrybucji dóbr kultury? Czy konkuperacja jest przyszłością rynków czy ich końcem?

Prawo autorskie a prawa człowieka
Jak prawo autorskie (lub twórczość) dotyka praw człowieka: od ochrony prywatności i wolności wypowiedzi do wolnego dostępu do informacji i prawa do korzystania z dóbr kultury. Czy prawa człowieka mogą determinować działanie systemu prawnoautorskiego?

Self-publishing
Czy pośrednicy są niezbędni w dystrybucji dóbr kultury? Czy autorzy/ki potrafią zapewnić sobie wystarczającą dystrybucję swoich utworów? Co czytelnikom ma do zaoferowania self-publishing? Omówienie roli redaktorów, wydawczyń, dystrybutorów.

Przyszłość książki
Przyszłość literatury: co jest książką? Jak sprzedać e-booka? Czy czytelnicy także mogą pisać? Jak rynki cyfrowe wpływają na tradycyjne systemy wydawnicze?

Prawo autorskie i jego egzekwowanie
Między literą i duchem prawa. Sądowe interpretacje w werdyktach dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Jak egzekwować przepisy prawnoautorskie? Jaki jest poziom świadomości prawnoautorskiej wśród małych i średnich przedsiębiorców/czyń i jakie ma on skutki dla ich działalność?

Przyszłość prawa autorskiego
Reforma prawa autorskiego na świecie. Jakie są perspektywy? Co się obecnie dzieje w Australii, USA, Brazylii, Wschodniej Europie, Rosji? Jakie zachodzą relacje między różnymi systemami prawnoautorskimi? Kwestia unifikacji europejskiego prawa autorskiego.

O debacie prawnoautorskiej
Jak mówić o prawie autorskim? Język i komunikacja wewnątrz debaty prawnoautorskiej. Świadomość społeczna i mity związane z prawem autorskim.

3 Komentarze

Odpowiedz