Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkich chętnych na Międzynarodową Konferencję CopyCamp 2015. Czwarta edycja odbędzie się 4 listopada 2015 w Kinotece Multiplex, w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od al. Jerozolimskich), Plac Defilad 1 w Warszawie. CopyCamp to okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie. Ekspertki i eksperci reprezentujący instytucje kultury i media, artystki, naukowcy, prawniczki, politycy i aktywistki będą dyskutować na międzynarodowym forum o przyszłości prawa regulującego obieg dóbr kultury w internecie oraz o jego wpływie na społeczeństwo, naukę, edukację i sztukę.

CopyCamp 2014

CopyCamp 2014, Cory Doctorow. Zdjęcie: Rafał Nowak, CC BY-SA

Gościem specjalnym będzie dr Lev Manovich, autor siedmiu książek, profesor w Graduate Center na City University w Nowym Jorku i dyrektor ośrodka badawczego Software Studies Initiative, zajmującego się analizą i wizualizacją danych kulturowych z zakresu sztuk wizualnych. Pojawią się także specjaliści i praktycy z Holandii, Niemiec, Anglii, Szwecji, Irlandii, Walii, Luksemburga, Pakistanu, Czech, Węgier i Polski.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się za pomocą krótkiego formularza: copycamp.pl/contact/register/.

Ścieżki tematyczne w ramach konferencji:

Prawo autorskie i sztuka
Formy korzystania z istniejących utworów. Jak rozpoznać parodię? Jak cytować bez ryzyka naruszenia prawa autorskiego? Prawo autorskie a projektowanie, sztuki audiowizualne, sztuka użytkowa. Jak rysuje się przyszłość klasy kreatywnej – pisarzy, redaktorek, muzyków, graficzek. Jaki jest poziom ich świadomości prawa autorskiego?

Modele wynagradzania
Jak płacić za dostęp i korzystanie z dóbr kultury (m.in. słuchanie, oglądanie, kopiowanie) w taki sposób, aby zwiększyć ich obieg? Jak autorzy/ki powinni/y być wynagradzani za swoje utwory? Kto powinien płacić autor/k/om i na jakiej podstawie? Jakie są źródła wynagradzania twórców i twórczyń? Jakie systemy wynagradzania funkcjonują obecnie? Jakie mogłyby sprawdzić się w internecie?

Prawo autorskie i edukacja
Prawo autorskie w szkołach i na uczelniach wyższych. Zagadnienie otwartych zasobów edukacyjnych. Czym są wyjątki edukacyjne? Otwarty dostęp w bibliotekach i instytucjach kultury (GLAM).

Technologie i innowacje
Jaki wpływ ma prawo autorskie i patenty na rozwój innowacyjnego i twórczego społeczeństwa? Jaką rolę odgrywa technologia w dystrybucji dóbr kultury? Czy konkuperacja jest przyszłością rynków czy ich końcem?

Prawo autorskie a prawa człowieka
Jak prawo autorskie (lub twórczość) dotyka praw człowieka: od ochrony prywatności i wolności wypowiedzi do wolnego dostępu do informacji i prawa do korzystania z dóbr kultury. Czy prawa człowieka mogą determinować działanie systemu prawnoautorskiego?

Technologie w aktywizmie społecznym
Jakie zastosowanie mają nowe technologie w działalności społecznej w kontekście prawa autorskiego? Internet a prawo autorskie. Do kogo należy Internet – kwestia neutralności Sieci.

Prawo autorskie i jego egzekwowanie
Między literą i duchem prawa. Sądowe interpretacje w werdyktach dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Jak egzekwować przepisy prawnoautorskie? Jaki jest poziom świadomości prawnoautorskiej wśród małych i średnich przedsiębiorców/czyń i jakie ma on skutki dla ich działalność?

Przyszłość prawa autorskiego
Reforma prawa autorskiego na świecie. Jakie są perspektywy? Co się obecnie dzieje w Australii, USA, Brazylii, Wschodniej Europie, Rosji? Jakie zachodzą relacje między różnymi systemami prawnoautorskimi? Kwestia unifikacji europejskiego prawa autorskiego.

O debacie prawnoautorskiej
Jak mówić o prawie autorskim? Język i komunikacja wewnątrz debaty prawnoautorskiej. Świadomość społeczna i mity związane z prawem autorskim.

Prelegenci będą mieli do dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie swoich poglądów w dwóch równoległych sesjach. W tym roku organizatorzy spodziewają się 450 uczestniczek/ków i ponad 50 prelegentek/ów z całego świata. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji.

Dołącz do wydarzenia

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz Google. Partner wspierający: Communia International Association. Partnerzy: Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe.

Brak komentarzy

Odpowiedz