CRUX 3.1

CRUX 3.1

przez -
0 956
System operacyjny, systemy operacyjne

Fredrik Rinnestam ogłosił wydanie CRUX 3.1, lekkiej dystrybucji Linuksa dla zaawansowanych użytkowników Linuksa. Dodano jądro Linux 3.12.23, X.Org Server 1.15.1, X.Org 7.7, GCC 4.8.3, glibc 2.19.0, binutils 2.24, libjepeg-turbo zastąpiło libjpeg, libmng 2.0. Udev zastąpiono eudev, co spowodowało także zmianę nazewnictwa urządzeń sieciowych.

Pozostałe zmiany:

  • Usunięto narzędzia net-tools i traceroute, a ich funkcje przejął program iproute. Komendy ifconfig, hostname i traceroute są obsługiwane przez inetutils.
  • Narzędzia last, mesg, wall i pidof z sysvinit zostały zastąpione przez nowsze wersje, pochodzące z util-linux resp. procps
  • Aplikacja man została zastąpiona przez man-db
  • Konfigurację sieci rozdzielono na dwie części: lo do pętli urządzenia, net do urządzeń sieciowych. Oba znajdują się w /etc/rc.d i startują, jako usługi w /etc/rc.conf
  • Usunięto clang z portu llvm
  • Mesa3D zależna jest teraz od llvm, ponieważ wymagają tego popularne sterowniki Gallium

Brak komentarzy

Odpowiedz