cURL 7.25.0

cURL 7.25.0

przez -
0 441
Konsola program

Wydano cURL 7.25.0, konsolowe narzędzie, które umożliwia wysyłanie zapytań HTTP, w tym pobieranie z serwerów stron i plików, a także wysyłanie treści formularzy. Ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Biblioteka programistyczna cURL jest napisana w języku C i obsługuje m.in. HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, TFTP, SCP, Telnet, certyfikaty HTTPS, ciasteczka, upload FTP. Posiada ogromne możliwości, jej podstawowym zastosowaniem jest tworzenie sprzęgów w złożonych systemach opartych o technologie Webowe. Udostępniana jest na licencji MIT.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano opcję konfiguracji do wyłączania: --libcurl output
  • Dodano --ssl-allow-beast i CURLOPT_SSL_OPTIONS, CURLOPT_TCP_KEEPALIVE, CURLOPT_TCP_KEEPIDLE, CURLOPT_TCP_KEEPINTVL
  • cURL używa teraz nowej opcji biblioteki TCP_KEEPALIV
  • Dodano nową opcję CURLOPT_MAIL_AUTH
  • Dodano wsparcie dla –mail-auth
  • --libcurl współpracuje teraz z opcją -F

Podobne artykuły

PHP

przez -
0 17
Microsoft

przez -
0 179