Debian Live USB

Debian Live USB

przez -
0 514
Debian

Na blogu Daniela Baumanna możemy przeczytać o nowym debianowym pakiecie o nazwie live-package, którego celem jest zbudowanie obrazów live-cd Debiana. Nowa wersja pakietu pozwala na budowanie obrazów przeznaczonych dla pamięci USB. Obrazy wersji live-cd Debiana testing i unstable są jak zwykle dostępne pod adresem: http://live.debian.net.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 185
PHP

przez -
0 168