Debsources – wszystkie źródła Debiana w jednym miejscu

Debsources – wszystkie źródła Debiana w jednym miejscu

przez -
2 408
Debian

Stefano Zacchiroli ogłosił uruchomienie strony sources.debian.net, która przechowuje wszystkie kody źródłowe dla pakietów Debiana. Debsources jest prostą aplikacją webową, która pozwala na publikowanie niespakowanych źródeł Debiana w internecie. Serwery sources.d.n są aktualizowane 4 razy na dobę i zawierają wszystkie oficjalne archiwa z repozytoriów: oldstable do experimental, updates, proposed-updates oraz backports. Dodatkowo przeglądana zawartość posiada koloryzowaną składnię, a także możemy szukać po przez kod źródłowy (na razie tylko w unstable), dzięki integracji z codesearch.debian.net.

2 Komentarze

  1. W j.polskim jest spora różnica między koloryzowana a kolorowana (kolorowa). Zapewne pośpieszne tłumaczenie z j.źródłowego spowodowało zastosowanie takiego slowa. Por inicjalizowac z polskim inicjowac.

Odpowiedz