Duetto 0.9.3 z obsługą standardu C++11 i strumieni iostream

Duetto 0.9.3 z obsługą standardu C++11 i strumieni iostream

przez -
7 419
Programowanie

Leaning Technologies ogłosiło wydanie Duetto 0.9.3, kompilatora który potrafi kompilować kod C++ do aplikacji webowych HTML5 i JavaScript. Program oparty jest na projekcie LLVM/Clang i ma za zadanie umożliwić pisanie aplikacji dla przeglądarek internetowych, z użyciem języka C++. Jest w pełni skalowalny, ma bezpośredni dostęp do wszystkich API w przeglądarce internetowej, optymalizuje efektywnie kod, a obiekty C++ są mapowane bezpośrednio do obiektów JavaScript.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Generowane pliki JavaScript są w pełni samodzielnie i nie potrzebują plików pomocniczych duetto.js
  • Domyślnym trybem kompilacji został standard C++11
  • Dodano nowy instalator Windows
  • Udoskonalono obsługę standardowej biblioteki C++, w tym pojawiło się wsparcie dla strumieni cout i cerr z iostream
  • Obsługa stdout i stderr jest możliwa przez terminal przeglądarkowy