Eclipse 3.4

Eclipse 3.4

przez -
1 1133
Eclipse

Wydano Eclipse 3.4 o nazwie kodowej Ganymede. Eclipse to platforma (framework) napisana w Javie do tworzenia aplikacji typu Rich Client. Na bazie Eclipse powstało zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia programów w Javie, które jest razem z tą platformą rozpowszechniane.

Eeclipse - Główne okno

Eclipse składa się z kilku pakietów:

  • Eclipse IDE for Java EE Developers
  • Eclipse Classic, Eclipse IDE for Java Developers
  • Eclipse IDE for C/C++ Developers
  • Eclipse Modeling Tools
  • Eclipse for RCP/Plug-in Developers
  • Eclipse IDE for Java and Report Developers

Eclipse można pobrać ze strony eclipse.org.

1 komentarz

Odpowiedz