Fedora 12 Alpha

Fedora 12 Alpha

przez -
0 389
Fedora

Jesse Keating ogłosił wydanie systemu Fedora 12 Alpha o nazwie kodowej Constantine. W systemie tym znajdziemy środowiska graficzne GNOME 2.27.90 beta oraz KDE 4.3. Zaktualizowano Network Manager, dodano lepsze wsparcie dla otwartych kodeków takich jak Ogg Theora. Ulepszono PackageKit, PulseAudio oraz pojawiło się lepsze zarządzanie energią. Więcej informacji na stronie fedoraproject.org.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 207
PHP

przez -
0 184