Fedora 12 Alpha

Fedora 12 Alpha

przez -
0 428
Fedora

Jesse Keating ogłosił wydanie systemu Fedora 12 Alpha o nazwie kodowej Constantine. W systemie tym znajdziemy środowiska graficzne GNOME 2.27.90 beta oraz KDE 4.3. Zaktualizowano Network Manager, dodano lepsze wsparcie dla otwartych kodeków takich jak Ogg Theora. Ulepszono PackageKit, PulseAudio oraz pojawiło się lepsze zarządzanie energią. Więcej informacji na stronie fedoraproject.org.