FFmpeg 0.7.8 i 0.8.7

FFmpeg 0.7.8 i 0.8.7

przez -
0 489
Film, filmy

Wydano FFmpeg 0.7.8 i FFmpeg 0.8.7 – wolnego narzędzia i zbioru bibliotek do nagrywania, konwertowania, strumieniowania plików audio i wideo w różnych formatach. Jest używany przez wiele popularnych projektów, jak VLC Media Player, MPlayer, Perian. FFmpeg jest licencjonowany na LGPL lub GPL w zależności od użytej konfiguracji.

Najnowsza wersja naprawia błąd, który mógł dać atakującemu możliwość wykonania ataku DoS lub potencjalnie umożliwić awarię aplikacji, która używała FFmpeg, czyli VLC Media Player, MPlayer, czy Perian. Tradycyjnie atak mógł polegać na wymuszeniu uruchomienia zainfekowanego pliku medialnego lub strumieniowania internetowego przez użytkownika.

Prócz tego naprawiono błędy w dekoderze QDM2 i funkcji vp3_dequant(), które mogły spowodować przepełnienie bufora. Inny błąd dotyczył czytania poza zakresem w funkcjach.

Sporo informacji znaleźć można na ffmpeg.org.