FFmpeg 1.0

FFmpeg 1.0

przez -
0 494
Film, filmy

Michael Niedermayer ogłosił wydanie FFmpeg 1.0 o kodowej nazwie Angel. FFmpeg to wieloplatformowy projekt, którego celem jest dostarczenie kompletnej platformy do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych. Głównym komponentem jest biblioteka libavcodec, która odpowiada za obsługę wielu popularnych kodeków. Projekt jest używany przez wiele popularnych programów, jak VLC Media Player, MPlayer, Perian. FFmpeg jest licencjonowany na LGPL lub GPL w zależności od użytej konfiguracji.

Zmiany, jakie zaszły:

  INI and flat output in ffprobe
  Scene detection in libavfilter
  Indeo Audio decoder
  channelsplit audio filter
  setnsamples audio filter
  atempo filter
  ffprobe -show_data option
  RTMPT protocol support
  iLBC encoding/decoding via libilbc
  Microsoft Screen 1 decoder
  join audio filter
  audio channel mapping filter
  Microsoft ATC Screen decoder
  RTSP listen mode
  TechSmith Screen Codec 2 decoder
  AAC encoding via libfdk-aac
  Microsoft Expression Encoder Screen decoder
  RTMPS protocol support
  RTMPTS protocol support
  RTMPE protocol support
  RTMPTE protocol support
  showwaves and showspectrum filter
  LucasArts SMUSH playback support
  SAMI, RealText and SubViewer demuxers and decoders
  Heart Of Darkness PAF playback support
  iec61883 device
  asettb filter
  new option: -progress
  GPP Timed Text encoder/decoder
  GeoTIFF decoder support
  ffmpeg -(no)stdin option
  Opus decoder using libopus
  caca output device using libcaca
  alphaextract and alphamerge filters
  concat filter
  flite filter
  Canopus Lossless Codec decoder
  bitmap subtitles in filters (experimental and temporary)
  MP2 encoding via TwoLAME
  bmp parser
  smptebars source
  asetpts filter
  hue filter
  ICO muxer
  SubRip encoder and decoder without embedded timing
  edge detection filter
  framestep filter
  ffmpeg -shortest option is now per-output file -pass and -passlogfile are now per-output stream
  volume measurement filter
  Ut Video encoder
  Microsoft Screen 2 decoder
  Matroska demuxer now identifies SRT subtitles as AV_CODEC_ID_SUBRIP instead of AV_CODEC_ID_TEXT
  smartblur filter ported from MPlayer
  CPiA decoder
  decimate filter ported from MPlayer
  RTP depacketization of JPEG
  Smooth Streaming live segmenter muxer
  F4V muxer
  sendcmd and asendcmd filters
  WebVTT demuxer and decoder (simple tags supported)
  RTP packetization of JPEG