FFmpeg 2.8 z nowymi kodekami VP9 i Opus

FFmpeg 2.8 z nowymi kodekami VP9 i Opus

przez -
7 1920
Film, filmy

Ogłoszono wydanie FFmpeg 2.8, wieloplatformowego projektu, którego celem jest dostarczenie kompletnej platformy do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych. Głównym komponentem jest biblioteka libavcodec, która odpowiada za obsługę wielu popularnych kodeków. Zaktualizowano wiele bibliotek: libavutil 54.31.100, libavcodec 56. 60.100, libavformat 56.40.101, libavdevice 56.4.100, libavfilter 5.40.101, libavresample 2.1.0, libswscale 3.1.101, libswresample 1.2.101, libpostproc 53.3.100. Pojawiło się sporo nowych filtrów.

Najważniejszą zmianą jest dodanie domyślnych kodeków VP9 i Opus w konterze WebM. Prócz tego znajdziemy demuksery BFSTM i BCSTM, kodek Hap, filtr ssim, filtr filmowy colerkey, filtr showvolume, wsparcie dla dekodowania Go2Meeting, filtr filmowy removegrain, kodek libkvazaar oraz filtr deband.

Dodano opcjonalny demukser ASF, obsługę stałoprzecinkowego dekodowania AAC, zaimplementowano akcelerację sprzętową H.265/HEVC pod Linuksem z użyciem VAAPI i VDPAU, udoskonalono dekoder JPEG 2000 oraz wprowadzono wsparcie dla kodowanie i dekodowanie sprzętowe Intel QSV dla MPEG-2 i VC-1.