Firefox 1.0.6

Firefox 1.0.6

przez -
0 507
Mozilla Firefox

Mozilla wydala kolejna w ciągu jednego tygodnia aktualizacje do przeglądarki Firefox, która teraz jest oznaczona kodem 1.0.6. Powodem tak szybkiej aktualizacji przeglądarki, były poprawki zabezpieczeń wprowadzonych do przedniej wersji tj. 1.0.5. które kolidowały z wcześniej dodanymi rozszerzeniami. Zalecane jest jak najszybsze uaktualnienie przeglądarki, również dlatego ze w wersji 1.0.4 wykryto spore błędy w zabezpieczeniach.