Firefox 2.0.0.1

Firefox 2.0.0.1

przez -
0 410
Mozilla Firefox

W dniu 19 grudnia pojawiła się nowa wersja przeglądarki Firefox oznaczona numerem 2.0.0.1. Zostały poprawione różne błędy z dziedziny zabezpieczeń oraz zawiera wsparcie dla systemu Windows Vista. Lista błędów jakie zostały poprawione:

  • XSS using outer window’s Function object
  • RSS Feed-preview referrer leak
  • Mozilla SVG Processing Remote Code Execution
  • XSS by setting img.src to javascript: URI
  • LiveConnect crash finalizing JS objects
  • Privilege escallation using watch point
  • CSS cursor image buffer overflow (Windows only)
  • Crashes with evidence of memory corruption (rv:1.8.0.9/1.8.1.1)