Firefox 4 przepchnie stereotypy przeglądarek

Firefox 4 przepchnie stereotypy przeglądarek

przez -
3 314
Mozilla Firefox

Chris Beard stwierdza, że przeglądarki powinny ewoluować, ponieważ stoją w miejscu od 10 lat, nadal jako osobne aplikacje. Zauważa również, że przyszłe kierunki rozwoju będą nastawione na większą integrację z systemem oraz powiązanie z usługami sieciowymi. W tym momencie są uruchomione dwa projekty: Prism oraz Weave.

Projekt Prism ma na celu dostarczenie programistom samego silnika przeglądarki, dzięki czemu będzie można uruchamiać programy webowe, jako zwykłe aplikacje desktopowe. Bardzo dużym posunięciem, jest umożliwienie działania aplikacjom sieciowym, bez łączenia sie z internetem. Zostało to osiągnięte, dzięki zastosowaniu silnika HTML5, który ma wsparcie dla lokalnych, niepołączonych zasobów. Technologia ta może poważnie zagrozić produktom Google Gears, Adobe Air oraz Microsoft Silverlight.

Projekt Weave za to jest ukierunkowany bardziej na usługi sieciowe. Założeniem tego jest, aby uwolnić użytkownika od komputera. Wszystkie jego hasła, ulubione strony czy strony startowe byłyby przechowywane na serwerze, z którego przeglądarka by je pobierała. Oznacza to, że z każdego miejsca byłby dostęp. Pierwsze starania można zobaczyć w Firefoksie 3, który posiada transakcyjną bazę danych przechowującą ustawienia użytkownika. Nie jest ona jeszcze używana do synchronizacji ustawień, ale w Firefox 4 już będzie na pewno. W wersji 3 jest za to obecny inny mechanizm synchronizacyjny: co 30 minut pobierane są sygnatury szkodliwego oprogramowania.

Z planowanych nowości jest uczynienie niektórych funkcji bardziej inteligentnymi. Właśnie Firefox 3 zawiera podpowiadanie adresów internetowych na podstawie analizy dotychczasowe historii oglądanych stron. Za to Firefox 4 miałby posiadać elementy lingwistycznego interfejsu użytkownika, który pozwalałby wpisywać frazy w języku naturalnym.

Moziila planuje też inne “zwariowane pomysły”, ale główny nacisk będzie kładziony na Prism i Weave.

Więcej informacji na webware.com.