Ogłoszono wydanie Free Pascal 2.6.4, kompilatora języków Delphi, Object Pascal i Pascal. Jest on dostępny na wiele platform sprzętowych oraz systemów operacyjnych. Free Pascal jest rozpowszechniany zgodnie z licencją GPL. Biblioteki wykonawcze oraz dodatkowe pakiety rozpowszechniane razem z kompilatorem objęte są jednak zmodyfikowaną licencją LGPL.

Pakiety:

  • Sporo udoskonaleń i naprawionych błędów w fcl-db
  • Zsynchronizowano pakiety web i json
  • Udoskonalono kompilator chmcmd
  • Naprawiono winunits

Dokumentacja:

  • Pojawiło się wiele dodatków
  • Udokumentowano fpjson