Fundacja GNOME wykorzystała praktycznie wszystkie swoje fundusze na promocję programu Outreach Program...

Fundacja GNOME wykorzystała praktycznie wszystkie swoje fundusze na promocję programu Outreach Program for Women

przez -
22 903
GNOME

Fundacja GNOME jest niedochodową organizacją, której celem jest wspieranie prac nad całą platformą GNOME. W ostatnim czasie jednak fundacja znalazła się w niezbyt ciekawej sytuacji finansowej, a to za sprawą inicjatywy Outreach Program for Women. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania kobiet, w tym cispłciowych, transseksualnych oraz genderqueer, w świecie wolnego i otwartego oprogramowania. Liczba stażystek szybko osiągnęła liczbę ponad 30 osób.

Niestety, ale Rada Fundacji źle skalkulowała koszty na ten rok (założono, że wpływy będą takie same jak w 2013 roku) i po kilkunastu tygodniach finanse drastycznie się pogorszyły. Podjęto zatem konkretne cele, mające naprawić finanse:

  • Zwiększenie wysiłków w poszukiwaniu nowych sponosrów
  • Zmniejszenie wydatków na cele administracyjne
  • Ofakturowanie członków rady i sponsorów konferencji
  • Większa kontrola nad niezapłaconymi fakturami
  • Przerzucenie części zadań z Fundacji, bezpośrednio na zespół OPW

Niestety, ale pozostaje pewien niesmak, ponieważ Fundacja GNOME prosi o dalsze datki na swoje cele, ale nadal chce finansować wspomnianą inicjatywę OPW, gdzie operacje administracyjne związane z przyjęciem jednego stażysty wynoszą od 150 do 400 dolarów, a opłata za staż sięga kwoty 5500 dolarów.