Gajim 0.14.3

Gajim 0.14.3

przez -
0 618
Chat, komunikator

Wydana została kolejna wersja komunikatora Gajim. Jest to wieloplatformowy klient XMPP/Jabbera napisany w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki GTK+. Nazwa Gajim jest akronimem rekurencyjnym od nazwy Gajim is a jabber instant messenger. Gajim działa pod Linuksem, BSD i Windows. Jest wolnym oprogramowaniem wydanym na licencji GPL. Naprawiono podgląd historii rozmów oraz problem z zamykaniem okna rostera. Więcej usuniętych błędów na stronie gajim.org.

Brak komentarzy

Odpowiedz