GCC 4.9.0 z obsługą OpenMP 4.0, instrukcji AVX-512 i kolorowaniem składni podczas...

GCC 4.9.0 z obsługą OpenMP 4.0, instrukcji AVX-512 i kolorowaniem składni podczas debuggowania

przez -
4 1273
GNU - logo

Jakub Jelinek ogłosił wydanie zestawu kompilatorów GCC 4.9.0. GCC początkowo rozwijany był jako kompilator języka C, obecnie jest zbiorem kompilatorów wielu języków, m.in. C, C++, Fortran, Ada, Objective-C pod różne procesory: x86, AVR, ARM, MIPS, PPC, SPARC. Z wersji na wersji dodawane jest wsparcie dla nowszych standardów języków, wsparcie dla nowszych technologii procesorów oraz ulepszane są algorytmy optymalizacji kodu.

Najważniejsze zmiany, jakie zaszły:

  • Local Register Allocator, wprowadzony w GCC 4.8.0, dla architektur x86 i amd64, jest od teraz używany także w AArch64, ARM, S/290 i ARC, oraz opcjonalnie na PowerPC i RX.
  • Udoskonalono dewirtualizację C++ i usunięto ograniczenia skalowalności w wewnętrznych procedurach optymalizacyjnych. Naprawiono błędy w LTO.
  • Dodano obsługę języka Google Go 1.2.1
  • Pojawiła się wstępna obsługę specyfikacji C++14
  • Dodano obsługę standardu OpenMP 4.0 dla C i C++, a także częściową implementację rozszerzenia Cilk Plus dla współbieżnych danych i zadań
  • Dodano obsługę instrukcji AVX-512. Ulepszono wsparcie dla procesorów Silvermont, a także dodano optymalizacje dla nadchodzących procesorów Broadwell
  • Udoskonalono optymalizację i wydajność dla procesorów Excavator (AMD Bulldozer 4 generacji)
  • Dodano wsparcie dla platformy little-endian powerpc64le-linux
  • Dodano kolorowanie składnia podczas debuggowania. Pojawiła się opcja -fdiagnostics-color=auto, której włączenie pozwoli na kolorowanie pojawiających się kodów w terminalu

4 Komentarze

Odpowiedz