GDB 7.6

GDB 7.6

przez -
0 585
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.6, programu GNU Debugger napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

 • Nowe natywne konfiguracje:
  • ARM AArch64 GNU/Linux – aarch64*-*-linux-gnu
  • FreeBSD/powerpc – powerpc*-*-freebsd
  • x86_64/Cygwin – x86_64-*-cygwin*
  • Tilera TILE-Gx GNU/Linux – tilegx*-*-linux-gnu
 • Nowe konfiguracje docelowe:
  • ARM AArch64 – aarch64*-*-elf
  • ARM AArch64 GNU/Linux – aarch64*-*-linux
  • Lynx 178 PowerPC – powerpc-*-lynx*178
  • x86_64/Cygwin – x86_64-*-cygwin*
  • Tilera TILE-Gx GNU/Linux – tilegx*-*-linux
 • Nowe opcje konfiguracyjne: -enable-libmcheck i --disable-libmcheck
 • Dodano wsparcie dla sekcji mini debuginfo, .gnu_debugdata
 • C++ ABI posiada specyfikację GNU v3 ABI
 • Nowa opcja linii komend -nh, która automatycznie wyłącza ładowanie pliku ~/.gdbinit
 • Sporo poprawek i zmian GDB/MI
 • Dodano i poprawiono skrypty Pythona, nowe komendy, nowe opcje