GDB 7.7 z nowymi komendami debuggującymi

GDB 7.7 z nowymi komendami debuggującymi

przez -
0 441
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.7, programu GNU Debugger napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

Dodano nowe komendy debuggujące, nowe opcje, udoskonalono obsługę C++ i Pythona, udoskonalono zdalne protokoły, dodano wsparcie dla rozwojowej wersji GDB Windows x64, dodano nowe skrypty, naprawiono sporo błędów.