GhostBSD 4.0

GhostBSD 4.0

przez -
0 737
GhostBSD

Eric Turgeon ogłosił wydanie GhostBSD 4.0, ze środowiskiem graficznym MATE. Dodano LLVM/Clang jako domyślny kompilator. Program bmake zastąpił make, a pkg stał się domyślnym menedżerem pakietów. Usunięto narzędzia: pkg_add, pkg_delete, bxpkg i inne powiązane narzędzia. Dodano networkmgr, jako domyślny menedżer sieci. Środowisko graficzne MATE stało się domyślnym pulpitem.