Git 1.7.9

Git 1.7.9

przez -
1 1685
Git

Junio C. Hamano ogłosił wydanie Git 1.7.9, rozproszonego systemu kontroli wersji. Git został stworzony przez Linusa Torvalds, jako narzędzie wspomagające rozwój jądra Linux. Pierwsza wersja narzędzia została wydana 7 kwietnia 2005 roku, by zastąpić poprzednio używany w rozwoju Linuksa, niebędący wolnym oprogramowaniem, system kontroli wersji BitKeeper.

Dodano możliwość podpisywania modyfikacji, poprzez pobranie uaktualnienia ze zdalnego repozytorium, a deweloperzy mogą używać „signed tags” do sprawdzania, czy kod nie został zmodyfikowany, po jego zatwierdzeniu. Owa technologia jest następstwem włamań na serwery kernel.org. Podczas dokładnych oględzin systemu kontroli wersji, zauważono że atakujący lub ktokolwiek inny może dokonywać zmian, a system nie zapisze tego w dzienniku. Dzieje się to zaraz po tym, jak Linus Torvalds zatwierdzi zmiany i włączy je do głównej gałęzi rozwojowej Linuksa.

Podobnie, jak podpisane PGP/GPG wiadomości mail, pozwolą one Linusowi upewniać się, że włącza on dokładnie to, co zostało zatwierdzone w puli zmian przez opiekunów kodu, którzy w żargonie Git są zwani porucznikami.

Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie liczby tłumaczeń frameworka i usprawnienia wsparcia dużych plików systemowych. Programiści zintegrowali również kilka zmian z początku 2011 roku.

1 komentarz

Odpowiedz