Git 2.0 z wieloma nowościami

Git 2.0 z wieloma nowościami

przez -
34 821
Git

Junio C. Hamano ogłosił wydanie Git 2.0.0, wolnego systemu kontroli wersji. Został on stworzony przez Linusa Torvaldsa na potrzeby jądra Linux. Git jest rozwijany dla systemu operacyjnego GNU/Linux, ale może być też używany na innych systemach operacyjnych bazujących na Uniksie, takich jak BSD czy Solaris. Oficjalny port na Windowsa używa Cygwina (emulatora środowiska POSIX), jednak jest on o wiele wolniejszy niż na systemach używających POSIX-a natywnie. Istnieją też porty natywne na Windows (używające MinGW) i są w fazie produkcji.

Najważniejsze zmiany:

 • Komenda git push od teraz posiada prostą składnię, jeżeli nie podamy żadnych argumentów. Zatem:
  • Następuje wysłanie obecnej gałęzi do gałęzi z taką samą nazwą, oraz tylko wtedy jeżeli obecna gałąź została ustawiona na integrację ze zdalną gałęzią, do której wysyłamy zmiany i z której pobieraliśmy
  • Następuje wysłanie obecnej gałęzi do gałęzi z taką samą nazwą, jeżeli wysyłamy zmiany do zdalnej gałęzi, która nie jest w tym samym miejscu, z którego pobieraliśmy
 • Kiedy komendy: git add -u lub git add -A zostają wywołane w podkatalogu, bez zdefiniowanych ścieżek, owe komendy operują na całym drzewie katalogu. Aby ustawić konkretny podkatalog, należy użyć komend: git add -u . lub git add -A..
 • Komenda git add działa tak samo, jak git add -A, a przenoszenie będzie domyślnie włączone.
 • Usunięto opcję -q z komendy git diff-files
 • Komenda git request-pull została pozbawiona kilku opcji heurystycznych, które często powodowały błędy
 • Domyślny prefiks dla komendy git svn został zmieniony. Należy użyć opcji -prefix, aby zdefiniować inne
 • Komenda git commit –cleanup= otrzymała nowy tryb – scissors
 • Wiele komend, które są odpowiedzialne za commity, jak pull, rebase otrzymały możliwość użycia opcji –gpg-sign w linii komend