Glibc 2.15

Glibc 2.15

przez -
6 976
GNU - logo

Carlos O’Donell ogłosił wydanie glibc 2.15, standardową bibliotekę języka C, napisaną przez Rolanda McGratha, pracującego dla FSF w latach 80. XX wieku. Udostępnia funkcjonalność wymaganą przez UNIX 98, Single UNIX Specification, POSIX (1c, 1d i 1j) oraz część funkcjonalności wymaganej przez normę ISO C99, a dodatkowo rozszerzenia uznane za konieczne lub użyteczne w trakcie tworzenia GNU.

Dodano dwa nowe interfejsy Linuksowe – process_vm_readv i process_vm_writev. Udoskonalono i zoptymalizowano kod. Pojawiły się cztery nowe tłumaczenia, w tym wsparcie dla języka Rdzennych Amerykanów Unami. Poprawiono sporo błędów.