Glibc 2.17

Glibc 2.17

przez -
2 667
GNU - logo

David Miller ogłosił wydanie Glibc 2.17, standardowej wersji biblioteki języka C, stworzonej w ramach projektu GNU. Udostępnia funkcjonalność wymaganą przez UNIX 98, Single UNIX Specification, POSIX (1c, 1d i 1j) oraz część funkcjonalności wymaganej przez normę ISO C99, a dodatkowo rozszerzenia uznane za konieczne lub użyteczne w trakcie tworzenia GNU. Glibc została napisana przez Rolanda McGratha pracującego dla FSF w latach 80. XX wieku.

Najważniejsze zmiany:

  • Pojawiła się wersja na architekturę AArch64, czyli 64 bitowy ARM od Linaro
  • Zoptymalizowano funkcję memcpy() dla MIPS
  • Dodano SystemTap static probes do dynamicznego linkera
  • Zoptymalizowano funkcje znaków: strstr, strcasestr, memmem, memchr, wcschr, wcscpy i wcsrchr
  • Udoskonalono wsparcie dla kompilacji skrośnej (cross-compilation)

Nowa wersja jest zależna od jądra Linux 2.6.16 i wyższych wersji.