Gmina Szydłowiec i przetarg (prawie) doskonały

Gmina Szydłowiec i przetarg (prawie) doskonały

przez -
3 767
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Przetarg został ogłoszony przez Gminę Szydłowiec w dniu 4 listopada 2011 (TED.346275-2011, nr ref. FSiSR.0421.7.2011). Jego przedmiotem jest: „Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu: ”Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”. Szacowana wartość zamówienia wynosi ponad 1,4 mln zł. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 grudnia 2011 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie www Urzędu.

W ramach przetargu Gmina Szydłowiec zamierza nabyć m.in. 8 serwerów sieciowych i 201 komputerów stacjonarnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, programami biurowymi i antywirusowymi. Godne zauważenia jest, iż przy tworzeniu opisu przetargu, Zamawiający dużą rolę przywiązał do szerokiego opisu funkcjonalnego zamawianych produktów. I tak w przypadku części dotyczącej systemu operacyjnego Zamawiający skupił się, na podaniu wymaganych cech technicznych i użytkowych (przedstawionych w 37 punktach na 3 stronach), nie wspomagając się przy tym podaniem konkretnego z nazwy systemu operacyjnego, jako punkt odniesienia. Jest to warte zauważenia, gdyż w zdecydowanej większości przetargów Zamawiający stosują wybieg, polegający na posłużeniu się konkretnym znakiem towarowym (przeważnie MS Windows), tym samym naruszając przepisy PZP. Takie działania są niedopuszczalne, gdyż sugerowanie zaproponowania w ofercie określonych z nazwy produktów, jest jawnym dyskryminowaniem innych i tym samym naruszeniem zasad konkurencji. W przedmiotowym przetargu Zamawiający zachował się w tym elemencie jednak modelowo, i uniknął tego typu sformułowań. Podobnie tyczy się to również opisu programu antywirusowego, które zostało przedstawione pod kątem wymagań funkcjonalnych. Nieco inaczej prezentuje się opis kompleksowego pakietu oprogramowania biurowego, przy którym urzędnicy uwypuklili stawiane przez nich wymogi techniczne (przedstawione w 13 punktach na 5 stronach!), jednak w tym przypadku niestety nie uniknęli wskazania na pakiet Microsoft Office Professional Plus 2010 PL, ale dopuszczając rozwiązania równoważne. W tym miejscu przyznać należy, że fakt wskazania w opisie specyfikacji technicznej przetargu na konkretny produkt może dziwić, bo Zamawiający niezwykle dokładnie opisał wymagane cechy funkcjonalne pakietu biurowego i zasugerowanie produktu MS Office po prostu było zbędne. W zupełności wystarczyłoby określenie pojawiające się w specyfikacji tj.  „kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego”. Jednak mimo tego niedopracowania należy przyznać, że Zamawiający podszedł do zorganizowania przetargu w sposób bardzo profesjonalny, gdyż z niesłychaną starannością opisał cechy funkcjonalne pożądanych produktów. Takie działanie pozostaje w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji i umożliwiania oferowania różnych rozwiązań (zarówno komercyjnych jak i opartych na wolnym i otwartym oprogramowaniu) bez względu na znak towarowy produktów. Można więc przyznać, iż jest to przetarg niemalże doskonały.

Niniejsze postępowanie jest przykładem na to, że można organizować przetargi z poszanowaniem przepisów PZP, bez względu na posiadany potencjał kadrowy i organizacyjny. Należy przypuszczać, że administracja Gminy Szydłowiec jest stosunkowo nieliczna w porównaniu do jednostek administracji centralnej, które z jakichś względów nie potrafią w tak transparentny sposób prowadzić postępowań. Warto w tym miejscu przywołać Kancelarię Senatu, która w odpowiedzi na interwencję Fundacji ws. nie wskazywania konkretnego z nazwy systemu operacyjnego (sprawa była opisywana tutaj), tłumaczyła, iż nie mogła inaczej postąpić gdyż: ”System operacyjny jest produktem niezwykle złożonym. Szczegółowy jednoznaczny i wyczerpujący opis za pomocą cech technicznych i jakościowych musiałby liczyć kilkaset stron”. W Gminie Szydłowiec z tym „problemem” uporano się z tym na 3 stronach.

3 Komentarze

  1. Po przeczytaniu twojgeo wpisu mam wrażenie, że albo jesteś pracownikiem kris-touru albo wyjątkowo zakochany w tej firmie. Rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż ją przedstawiasz. PKS-owskie autobusy nie są w złym stanie a i kierowcy są życzliwy, czego nie można powiedzieć o konkurencji. Co do wyścigf3w, to warto udać się na przystanek przy Kościele i zobaczyć co Panowi (kierowcy) tam robią, jak się podpuszczają ruszając oraz jak się ścigają na ul. Ogrodowej. Ciekaw jestem (nie daj Boże) kiedy dojdzie do wypadku potrącenia kogoś. Zresztą ostatnio, Kris Tour przytulił się do PKS-u. To, że obaj przewoźnicy wożą powietrze, to chyba skutek głupoty urzędnikf3w, ktf3rzy dopuszczają do tego, że na tak mało uczęszczaną trasę wpuszcza się dwf3ch operatorf3w. I proszę, nie pisz mi o konkurencji. Kris Tour wygrał przetarg zgoda, ale trasa przejazdu została skrf3cona do Centralu. Ciekawe, czy ktoś za to nie wziął coś.

Odpowiedz