GNOME

Ogłoszono wydanie GNOME 3.18, w którym dokonano 25112 zmian, z pomocą 772 osób. Nowe wydanie nosi nazwę Gothenburg w uznaniu dla zespołu organizującego tegoroczną konferencję GUADEC. Na początek omówimy menedżer plików Nautilus, w którym przepisano pasek boczny plików widoczny w samym menedżerze oraz. oknach otwierania i zamykania plików. Pojawił się element Inne położenia, który daje dostęp do miejsc lokalnych i sieciowych. Udoskonalono obsługę kopiowania i przenoszenia dużych plików, poprzez dodanie przycisku na pasku nagłówka, który wyświetla informacje o postępie. Ulepszono tworzenie katalogów oraz zmienianie nazw plików i katalogów, poprzez dodanie okien dialogowych i wyskakujących menu.

GNOME 3.18

Zintegrowano usługę Linux Vendor Firmware Service, która umożliwia producentom sprzętu łatwe rozprowadzanie aktualizacji dla systemu Linux. Menedżer oprogramowania automatycznie pobiera dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego, i umożliwia ich instalowanie w taki sam sposób, co zwykłe aktualizacje. Owej funkcji można używać także do aktualizowania oprogramowania sprzętowego urządzeń wymiennych, takich jak monitory, czy koncentratory USB.

GNOME 3.18

Udoskonalono program Kalendarz, który został po raz pierwszy wprowadzony w GNOME 3.16. Aplikacja jest ładna, prosta w użyciu i obsługuje konta online GNOME.

GNOME 3.18

Środowisko potrafi od teraz kontrolować automatycznie jasność ekranu, jeżeli komputer posiada zintegrowany czujnik oświetlenia. W panelu ustawień Zasilanie dostępna jest możliwość wyłączenia tej funkcji.

Dodano możliwość używania gestów wielodotykowych za pomocą paneli dotykowych. Obejmują one używanie dwóch palców do przybliżania i obracania w przeglądarkach obrazów i dokumentów. Można także przełączać obszary robocze za pomocą przeciągnięcia czterema palcami. W przyszłości planowana jest obsługa kolejnych gestów. Funkcja ta jest dostępna tylko przy wykorzystaniu Waylanda.

Boxes, program do zarządzania maszynami wirtualnymi i zdalnymi komputerami, otrzymał liczne ulepszenia i nowe funkcje:

  • Nowy widok listy wyświetla więcej informacji o każdej maszynie, co jest przydatne przy ich dużej liczbie i podczas używania serwerów.
  • Można teraz filtrować główny widok według zdalnych lub lokalnych maszyn.
  • Adres IP maszyn jest teraz wyświetlany pod ich miniaturami, co ułatwia ich używanie w wierszu poleceń. Czasami ułatwia to także rozróżnianie maszyn.
  • Można teraz ekspresowo instalować system Fedora 21 i nowszy.
  • Działania wymuszania wyłączenia i ponownego uruchomienia są teraz łatwiej dostępne.
  • Nowa opcja umożliwia wymuszanie działania maszyny w tle nawet, kiedy nie jest używana. Jest to zwłaszcza przydatne dla serwerów.

GNOME 3.18

Wiele osób ucieszy, że nowym GNOME można używać serwisu Google Drive bezpośrednio w Menedżerze plików oraz oknach wyboru plików. Trzeba jedynie dodać swoje konto Google w ustawieniach Kont online, a Google Drive automatycznie pojawi się na bocznym pasku Menedżera plików. Po ustawieniu, Google Drive zachowuje się bardzo podobnie do innych plików i katalogów: można otwierać pliki w zwykłych programach, a katalogi tworzyć tak, jak zwykłe katalogi. Bardzo łatwo można też wysyłać pliki do serwisu Google Drive — wystarczy je przenieść lub skopiować.