GNU Make 4.0 z nowy opcjami i komendami, oraz zintegrowanym GNU Guile

GNU Make 4.0 z nowy opcjami i komendami, oraz zintegrowanym GNU Guile

przez -
1 1217
GNU - logo

>Paul Smith ogłosił wydanie GNU Make 4.0, programu powłoki systemowej, który automatyzuje proces kompilacji programów, na które składa się wiele zależnych od siebie plików. Aplikacja przetwarza plik reguł Makefile i na tej podstawie stwierdza, które pliki źródłowe wymagają kompilacji. Zaoszczędza to wiele czasu przy tworzeniu programu, ponieważ w wyniku zmiany pliku źródłowego kompilowane są tylko te pliki, które są zależne od tego pliku.

Najważniejsze zmiany:

  • Zintegrowano GNU Guile. Wspierane są wersje GNU Guile 1.8 i GNU Guile 2.0+
  • Dodano nowe komendy: --output-sync (-O), --trace, oraz nową opcję do komendy --debug: „n” (none)
  • Funkcje job server i .ONESHELL są teraz wspierane na Windows
  • Dodano nowy operator przypisania „!=„, który jest alternatywą dla funkcji $(shell …) i ma być kompatybilny z BSD Make
  • Dodano prosty operator przypisania „::=„, zdefiniowany w POSIX 2012
  • Dodano nową funkcję: $(file ...), która zapisuje do pliku
  • Dodano możliwość używania opcji: -r i -R wewnątrz MAKEFLAGS
  • Naprawiono ponad 80 błędów i dokonano pomniejszych zmian

1 komentarz

Odpowiedz