GNU Moe 1.6 z wieloma nowościami

GNU Moe 1.6 z wieloma nowościami

przez -
0 350
GNU - logo

Ogłoszono wydanie GNU Moe 1.6, 8 bitowego konsolowego edytora tekstowego dla znaków kodowanych w ISO-8859 i ASCII. Posiada on przyjazny dla użytkownika interfejs, pomoc online, wsparcie dla wielu okien, nieograniczone możliwości cofania i powtarzania, nieograniczoną długość linii, globalne wyszukiwanie i zamienianie (we wszystkich buforach naraz), operacje blokowe, automatyczne wcięcia, zawijanie słów, autouzupelnianie nazw plików, przeglądarkę katalogów, usuwanie duplikatów z historii i dopasowywanie separatora.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano nowe komendy: extend bookmarks i show UTF-8 code. Pojawiła się zamiana tekstu ISO-8859-15 na UTF-8
  • Bufory menu pokazują od teraz nazwy buforów DOS, przez dodanie znaku “-” przed lub znaku “+” po modyfikacji
  • Numery dziesiętne, szesnastkowe i ósemkowe są od teraz akceptowane w opcjach linii komend i edytora komend.
  • Dekoder UTF-8 potrafi konwertować więcej znaków i pokazuje błędny kod, jeżeli wyszedł on poza zakres
  • Dekodery przesuwają kursor do pierwszego wadliwe znaku, w przypadku napotkania błędu. Zmieniono zegar na format 24 godzinny, a skrypt konfiguracyjny akceptuje opcje z rozdzielonymi argumentami
  • Zmieniono nazwę pliku moe.texinfo na moe.texi, sugerując się sugestią Automake