GNU Stow 2.1.0

GNU Stow 2.1.0

przez -
0 458
GNU - logo

Adam Spiers ogłosił wydanie GNU Stow 2.1.0, specjalistycznego narzędzia do zarządzania instalacyjnymi pakietami oprogramowania. Stow pozwala użytkownikom na zarządzania wieloma pakietami oprogramowania, trzymając wszystkie pliki w oddzielnych katalogach. W tym samym czasie pozwala użytkownikowi uruchamiać wszystko z jednego katalogu, tworząc linki symboliczne do tych oddzielnych katalogów. Stow jest prostym, nie bazującym na bazie danych klonem aplikacji Carnegie Mellon Depot. Całość wydawana jest na licencji GPLv3.

Nowa wersja posiada przepisany od nowa kod. Dodano możliwość wstrzymania operacji Stow dopóki nie zostanie rozwiązany problem konfliktów pomiędzy pakietami. Przebudowano całość i dodano wsparcie dla listy ignorowanych plików, instalacji CPAN i dodawanie dystrybucji. Poprawiono sporo kodu i całą dokumentację. Ulepszono wyjście debuggowania, a dokumentacja jest dostępna w PDF i HTML.

Podobne artykuły

TP link M7200

przez -
1 345

przez -
0 568

Brak komentarzy

Odpowiedz