Grails 2.0

Grails 2.0

przez -
0 643

Graeme Rocher ogłosił wydanie Grails 2.0 – otwartoźródłowego frameworka do tworzenia stron internetowych, opartego o język Groovy. Nowa wersja naprawia ponad 900 znalezionych błędów, dodaje wsparcie dla chmury poprzez Heroku and Cloud Foundry, integrację z SpringSource Tool Suite (STS) oraz wsparcie dla szerokiej gamy baz danych NoSQL.

Prócz tego znajdziemy Groovy 1.8, Spring 3.1, Hibernate 3.6 i biblioteki Servlet 3.0, ulepszoną klasę przeładowującą system, nowy framework do współpracy ze statycznymi zasobami, jak CSS i JavaScript, a także nowe API do generowania linków i renderowania strony.

Nowa funkcjonalność w Grails-Object-Relational-Mapper (GORM), szczególnie system wtyczek, pozwala na integrację z bazami danych NoSQL, takimi jak MongoDB, Redis i Riak. Dodano wsparcie dla wielu źródeł danych i ulepszono składnię zapytań. Pojawiły się spore ulepszenia w procesie migracji bazy danych, z nową wtyczką migracji, która to funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników Grails 1.3.