GTK+ 3.6.0

GTK+ 3.6.0

przez -
1 692
Open Source

Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.6, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. Pierwotnie została stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Od wersji GTK + 3.0 używa Cairo do rysowania, dzięki czemu jest lepsza współpraca z X11 oraz serwerem Wayland, a także CSS do obsługi tematów.

Najważniejsze zmiany:

  • GtkSearchEntry: podklasa GtkEntry, którą można ustawić, jako wyszukiwarkę
  • GtkMenuButton: przycisk, który wyświetla menu. Menu można wygenerować z GMenu lub samodzielnie
  • GtkLevelBar: nowy widżet do wyświetlana siły lub poziomu jakości

Inne usprawnienia:

  • Przyciski zmiany wartości (spin buttons) można teraz ustawiać pionowo
  • Podgląd tekstu i wpisów może wyświetlać selection handles (uchwyty zaznaczenia), podczas używania z urządzeniami dotykowymi

Tematy:

  • Dodano wsparcie dla zanikania i przejść (cross-fading i transitions)
  • Dodano wsparcie dla animacji CSS
  • Dodano wsparcie dla rozmazanych cieni

Podobne artykuły