GTK+ 3.8.0

GTK+ 3.8.0

przez -
40 899
Open Source

Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.8, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. Pierwotnie została stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Od wersji GTK + 3.0 używa Cairo do rysowania, dzięki czemu jest lepsza współpraca z X11 oraz serwerem Wayland, a także CSS do obsługi tematów.

Najważniejszą zmianą jest dodanie stabilnego wsparcia dla Waylanda 1.0, dzięki czemu będzie można rozpocząć proces przenoszenia oprogramowania na nowy serwer wyświetlania. Pojawiło się wsparcie dla serwera broadwayd, udoskonalono wyświetlanie tematów graficznych, dodano lepsze zarządzanie geometrią, udoskonalono dotyk. Dodano wsparcie menedżera okien dla protokołu synchronizacji ramek oraz zwiększono wydajność.