Chmura danych wirtualizacja

Stefano Stabellini z zespołu Xen poinformował, że hipernadzorca Xen (Xen hypervisor) dostępny w systemie CentOS 7 posiada pełne wsparcie dla architektury AArch64. Prace były prowadzone wspólnie przez Jima i George Dunlapa, co pozwoliło stworzyć wysokiej jakości paczki dla 64 bitowych serwerów ARM. Instalacja odbywa się przy pomocy kilku komend, a na serwerach udostępnione zostały specjalne obrazy system CentOS 7 na architekturę AArch64.

Brak komentarzy

Odpowiedz