Homerun 1.1.0

Homerun 1.1.0

przez -
0 638
KDE

Ogłoszono wydanie Homerun 1.1.0, rozszerzenia do pulpitu plazmy wyświetlającego pełnoekranowe menu przypominające to ze środowiska Unity. Dostarcza ono nam menu znane z Ubuntu, dobrze integrujące się z ekranami dotykowymi, podzielone według źródeł wyszukiwania treści. Rozszerzenie może z powodzeniem zastąpić standardowe menu Kickoff, dostarczane domyślnie z KDE.

  • Dodano akcje: Dodaj do panelu i Dodaj do pulpitu, które są aktywne w momencie działania przestrzeni roboczej, a Homerun jest otwarty z poziomu panelu apletów
  • Dodano Globalne ustawienia dla przełączania przycisków akcji panelu bocznego, domyślnie wyłączone
  • Źródła mogą od teraz opcjonalnie publikować akcje bocznego panelu
  • Dodano nowe źródła: Wszystkie zainstalowane aplikacje z filtrami, co umożliwia wybiórcze szukanie po kategoriach
  • Udoskonalono wydajność dla aplikacji filtrowania źródeł
  • Aplet potrafi lepiej zarządzać podglądem procesów w Homerun
  • Polecenie Muon – „Dodaj więcej” zostało domyślnie wyłączone

Brak komentarzy

Odpowiedz