I-Nex 0.5.0

I-Nex 0.5.0

przez -
16 810
Sprzęt

Michał Głowienka ogłosił wydanie I-Nex 0.5.0, aplikacji która podaje nam szczegółowe informacje o zainstalowanych podzespołach komputerowych. Informacje w I-Nex wyświetlane są w osobnych zakładkach. Aplikacja potrafi generować raport i wysyłać go na serwisy typu nopaste, raportować błędy na launchpad przez apport oraz posiada możliwość zrobienia zdjęcia aktualnej zakładki.

Najnowsza wersja ukazała się po prawie 8 miesiącach przerwy. Autor prosi o zgłaszanie różnego rodzaju błędów oraz uwag w serwisie launchpad.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Zredukowano ilość zakładek do 11 i zmieniono ich kolejność. Usunięto wyświetlane ikony oraz zmniejszono przyciski do minimum
  • Zmieniono zakładkę Web, która wyświetla informacje za eth0, ppp0, lo, wlan0, kartę odpowiedzialną za dany interfejs. Połączono zakładkę Input z USB, poprawiono zakładkę USB dla jądra Linux 3.7
  • Zakładka GPU: wyświetla poprawnie model karty odpowiedzialnej za dany interfejs oraz usunięto opcję zmiany rozdzielczości
  • Zaktualizowany skrypt wysyłania raportu na serwisy no paste
  • Pobieranie informacji o interfejsach z jądra Linux