Dokumenty, ODF, Open Document Format, OpenDocument

IBM zapowiedział pomoc w rozwiązaniu problemu udostępnienia słabo widzącym aplikacji opartych na Open Document Format (ODF).

W ramach projektu Missouri, IBM opracowuje aplikacyjne interfejsy programowe (API) zbiorczo nazwane iAccessible2. Tego typu API mają ułatwiać interpretację wizualizacji, generowanych przez aplikacje wykorzystujące ODF i inne technologie webowe, przez czytniki ekranów, które odtwarzają takie informacje w postaci werbalnej.

Do tej pory technologiom sczytywania ekranów trudno było dotrzymać kroku pojawiającym się co chwila nowym projektom i formatom, takim jak ODF, AJAX czy DHTML.

IAccessible2 ma nie tylko pomóc w lepszym komunikowaniu formatu ODF czytnikowi ekranu, który wspomaga niewidomych użytkowników komputerów, ale także pozwala na rozróżnianie wykreszów, obrazów i innych wizualizacji opartych na AJAX i DHTML, przez osoby słabowidzące, używające takich czytników. Technologia oparta jest na interfejsach zaprojektowanych przez IBM i Sun Microsystems, służących do udostępniających niewidomym użytkownikom programów na platformach Java i Linux.

IBM przekazał wyniki swoich prac, wykonanych w ramach Project Missouri, do Free Standard Group, niedochodowej organizacji zajmującej się promowaniem oprogramowania open source. Organizacja ma prowadzić dalsze prace nad tą technologią i udostępniać je jako otwarty standard. Inne firmy współpracujące nad iAccessible2 to Sun, Oracle i SAP.

ODF został zatwierdzony jako standard międzynarodowy przez ISO i jest dzisiaj formatem konkurencyjnym dla Open XML, który jest promowany jako domyślny format plików dokumentów przez Microsoft. Open XML jest podstawą zestawu Office 2007 i został uznany za standard przez Ecma International. Jednak ISO nie zatwierdziła jeszcze Open XML jako standard.

Firmy takie jak IBM, Sun i inne opowiadają się za używaniem standardu ODF, podczas gdy wiele innych decyduje się na obsługę obu formatów, uważając to za wyjście bezpieczniejsze. [src]

Jest to kolejna niby zwykła wiadomość, informująca czytelników o rozwoju aplikacji wykorzystujących OpenDocument. Niby zwykła, bo decyzja IBMa to w rzeczywistości cios zadany Microsoftowi, a to wszystko dzięki porozumieniu z Sunem. Na GullFOSS możemy przeczytać:

IAccessible2 is an API (application programming interface) designed for Windows.
It fills the gap between existing Accessibility API called MSAA or IAccessible, which is not very complete, and full featured Accessibility API like in GNOME (ATK), Java (JAA) or OpenOffice.org (UAA).

Actually, the work is directly derived from the OpenOffice.org UNO Accessibility API, as you can see on the Sun copyright in the IDL files.

Because of IAccessible2 is just extending IAccessible, not replacing it, AT vendors should be able to support that quite easily. This should result in much better support from a broader range of Assistive Technology on Windows for Mozilla and OpenOffice.org in the future! [src]

A teraz cofany się w czasie naszym wehikułem… :) Informacja z sierpnia 2006

Stan Massachusetts będzie używać otwartego formatu OpenDocument do tworzenia dokumentów, nadal jednak będzie wykorzystywany pakiet Microsoft Office, przynajmniej w najbliższej przyszłości.

Władzom stanu zależy na wprowadzeniu otwartych standardów. Wybrano ODF. Chciano też wykorzystywać otwarte oprogramowanie i zastanawiano się nad OpenOffice.org. Pojawiły się jednak protesty organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Okazało się bowiem, że żaden pakiet biurowy wspierający ODF nie oferuje wystarczających ułatwień dla niepełnosprawnych, m.in. w zakresie powiększania tekstu i czytania go przez komputer.

Louis Gutierrez ze stanowego działu IT stwierdził, że niedawno stworzony plugin ODF do Microsoft Office rozwiązuje problem dostarczając zarówno otwartości standardu jak i potrzebnych niepełnosprawnym ułatwień. W grudniu plugin ODF zacznie być używany przez Massachusetts Office on Disability a potem inne agencje. Gutierrez zaznaczył, że stan Massachusetts będzie rozważał alternatywy dla Microsoft Office gdy tylko z znajdą się one na poziomie zapewniającym brakujące funkcje dla niepełnosprawnych. [src]

sweet!.. :)