Instalacja PHP 7.3 na CentOS, RHEL lub Fedora

Instalacja PHP 7.3 na CentOS, RHEL lub Fedora

przez -
0 3275
PHP

Oto szybkie wskazówki jak zaktualizować domyślną wersje PHP, zainstalowaną w Fedorze, RHEL lub CentOS

Konfigurowanie repozytoriów

W Fedorze wystarczy standardowe repozytorium, w Enterprise Linux (RHEL, CentOS) potrzebne jest tzw. Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL), repozytorium musi być skonfigurowane, a na RHEL opcjonalny kanał musi być włączony.

Fedora 29

wget http://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-29.rpm
dnf install remi-release-29.rpm

Fedora 28
wget http://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-28.rpm
dnf install remi-release-28.rpm

RHEL version 8.0 Beta

wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
rpm -Uvh remi-release-8.rpm

RHEL version 7.6

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm
subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms

RHEL version 6.10

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6.rpm epel-release-latest-6.noarch.rpm
rhn-channel --add --channel=rhel-$(uname -i)-server-optional-6

CentOS version 7.6

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm

CentOS version 6.10

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6.rpm epel-release-latest-6.noarch.rpm

php module usage
Od wersji Fedora 29 i RHEL-8 beta, możesz użyć strumienia remi-7.3 modułu php.

dnf module install php:remi-7.3

Aktywacja repozytorium remi-php73

Wymagane pakiety znajdują się w remi-safe i remi-php73

RHEL or CentOS

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php73

Fedora

dnf install dnf-plugins-core
dnf config-manager --set-enabled remi-php73

Aktualizacja PHP

Wszystkie pakiety mają tą samą nazwę, więc aktualizować PHP wystarczy prosta komenda

yum update

I to wszystko :)

Problemy

Jest możliwe niepowodzenie aktualizacji, gdy niektóre zainstalowane rozszerzenia nie są kompatybilne z PHP 3.7. Jeżeli te rozszerzenia nie są potrzebne można je usunąć przed aktualizacją, a jeżeli są, to należy być cierpliwym przy rozwiązywaniu problemów z kompatybilnością.

Mimo, że niektóre rozszerzenia są jeszcze w fazie rozwoju, warto je udostępnić po to, aby umożliwić aktualizacje większej ilości osób i pozwolić na przesłanie feedbacku autorom.

Brak komentarzy

Odpowiedz