Interoperacyjność w Poznaniu

Interoperacyjność w Poznaniu

przez -
0 582
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji WIOO do udziału w organizowanym w Poznaniu przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania spotkaniu, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

  • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej,
  • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć sie wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę otwartych standardów do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego. Nawet bowiem najlepsze programy o otwartym kodzie będą przegrywały walkę z programami zamkniętymi, jeśli tylko takimi będzie posługiwać się polska administracja.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii.!

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania sie do dyskusji. W zakładce Dokumenty znajdziecie pełne treści rozporządzeń oraz uchwały.

Przewidywana data spotkania to 25 lub 26 września br. Dokładnie zostanie ona określona w połowie przyszłego tygodnia, w tej chwili trwają rozmowy w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, ze przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy, która służy popularyzacji wolnego i otwartego oprogramowania.

Więcej na interoperacyjnosc.fwioo.pl.

Brak komentarzy

Odpowiedz