IPCop 2.0.2

IPCop 2.0.2

przez -
0 758
IPCop

Wydano IPCop 2.0.2, która jest szybką poprawkę bezpieczeństwa do wydanego niedawno IPCop 2.0.0. Najnowsza wersja zawiera jądro Linux 2.6.32, które może zostać pobrane podczas aktualizacji ze wcześniejszych wersji i będzie wymagany restart systemu. Główny interfejs używa teraz portu 8443, zamiast 445, natomiast SSH 8022, zamiast 222. Naprawiono tworzenie certyfikatu CA. Dostęp do IPCop i Internetu z wewnętrznych (takich, jak Green, Blue, Orange), jest zupełnie inne. Sporo nowych opcji, z którymi warto się zapoznać, można znaleźć w Ustawieniach Zapory Sieciowej (Firewall Settings) i podręczniku pomocy.