IPCop 2.0.3

IPCop 2.0.3

przez -
0 710
IPCop

Wydano IPCop 2.0.3, zaktualizowaną wersję małej dystrybucji Linuksa, przeznaczonej na zapory sieciowe. Dodano wsparcie TLS do , sendEmail, wget, out-of-kernel e1000e i sterowników sieciowych igb. Wyłączono monitoring ruchu na poziomie High, od teraz jest używany tylko poziom Low.

Z ważniejszych zmian:

  • Interfejs graficzny używa od teraz portu 8443, zamiast 445
  • SSH używa portu 8022, zamiast 222
  • Dostęp do IPCop i do internetu, z zewnętrznych sieci, został zmieniony
  • Ukończono kilka tłumaczeń, reszta języków nadal jest w produkcji
  • Nie można robić kopii zapasowych z serii 1.4
  • Dodatki z serii 1.4 nie działają