PyCode Conference

Pythonowi weterani, pasjonaci języka i mierzący wysoko początkujący programiści, zaznaczcie sobie w kalendarzu ważną datę.
2-3 grudnia odbywa się 4 edycja PyCode Conference.

Podczas serii prelekcji i warsztatów podniesiesz swoje kwalifikacje i poznasz nowe zastosowania języka Python. Lista gości stale się powiększa, a pojawiają się wśród nich nazwiska takich doświadczonych programistów i działaczek jak i działaczy w Pythonowym Community jak Łukasz Langa, Abigail Dogbe czy Dr. Heloise Stevance i wiele innych znakomitych programistek i programistów ze środowiska Pythonowego.

Rejestracja otwarta!

Organizatorzy otworzyli już rejestracje na wydarzenie, bilety można zakupić do samego dnia konferencji czyli do 2 grudnia. Zapisy są dostępne na stronie: https://pycode-conference.org

Diversity tickets

Organizatorzy oferują darmowe bilety osobom z grup niewystarczająco reprezentowanych. Różnorodność może dotyczyć takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki reprezentacyjne.

Aplikacje o bilet można składać do 1 grudnia przez formularz dostępny na stronie: https://pycode-conference.org

Masz pytania?

Wszelkie informacje udzielane są pod adresem mailowym: askamruk@pycode-conference.org

Brak komentarzy

Odpowiedz