Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 2.6.32.53, Linux 3.0.16 i Linux 3.1.8. Wszystkie wersje poprawiają błądy zgłaszane przez wielu użytkowników.